Über mich

 • Germanistik-Studium an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań (Posen) und an der Universität Hamburg
 • Staatlich geprüfte Übersetzerin für die polnische Sprache (Industrie- und Handelskammer Düsseldorf)
 • Ermächtigte Urkundenübersetzerin für Gerichte und Notare (Oberlandesgericht Schleswig)
 • Allgemein beeidigte Dolmetscherin (Landgericht Lübeck)
 • Seit 1994 selbständig als Fachübersetzerin und Dolmetscherin
 • Profunde Sprachkenntnisse in Polnisch (Muttersprache) Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch dank regelmäßigen Aufenthalten in Polen, Spanien und Portugal

O mnie

 • Studia germanistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie w Hamburgu
 • Egzamin państwowy na tłumacza języka polskiego i niemieckiego (Izba Handlowa w Düsseldorfie)
 • Tłumacz przysięgły przy Wyższym Sądzie Krajowym w Szlezwiku i Sądzie Krajowym w Lubece
 • ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe
 • Biegła znajomość kilku języków - polskiego (j. ojczysty), niemieckiego, angielskiego, portugalskiego i hiszpańskiego
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji dzięki regularnej pracy zagranicą (Polska, Hiszpania, Portugalia)